Preturi intocmire devize

preturi_intocmire_devize Preturi pentru intocmire devize

Avand in vedere ca lucrez individual, ca PFA, fara alti angajati sau colaboratori, tarifele utilizate pentru intocmire devize de lucrari sunt tarife minimale, determinate exclusiv de volumul de munca pe care o prestez si nu de valoarea lucrarilor pentru care se intocmesc devizele.

Astfel, tarifele utilizate la intocmire devize de lucrari sau situatii de plata sunt functie de numarul de articole de deviz pe care le contine devizul si sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Numar articole de deviz Pret unitar
articol deviz incadrat
<lei>
Pret unitar
articol deviz neincadrat
<lei>
< 250 2,50 5,00
250 – 500 2,25 4,50
500 – 1000 2,00 4,00
> 1000 1,75 3,50

Nota: Costurile pentru intocmire devize de lucrari si/sau situatii de plata cu mai putin de 10 articole de deviz sunt de 25 lei in situatia in care antemasuratoarea contine articole de deviz incadrate, respectiv 50 lei in situatia in care antemasuratoarea contine articole de deviz neincadrate.

Prin articol de deviz incadrat se intelege acel articol de deviz al carui cod se regaseste in indicatoarele de norme de deviz editia ’81 sau editiile revizuite ulterioare.

In vederea respectarii cerintelor Curtii de Conturi a Romaniei, fiecare deviz de lucrari si/sau situatie de plata este intocmit(a) in conformitate cu formularul F3 din Anexa nr.1 a  Ordinului nr.863/2008 pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii”.

Preturile pentru  intocmire devize de lucrari si situatii de plata  includ gratuit intocmire liste cu consumuri de materiale, manopera, utilaje si transport (formulare C6, C7, C8 si C9) conform Ordinului nr.1014/2001  precum si intocmire centralizatoare cu cheltuieli pe categorii de lucrari, pe obiecte  (formular F2) si pe obiectiv de investitii (formular F1) cpnform Ordinului nr.863/2008.

Toate rapoartele intocmite sunt transmise prin email clientului complet editate, gata de a fi listate la imprimanta, salvate in format pdf sau doc. La cerere,  acestea pot fi transmise si prin fax sau pe suport fizic (hartie) prin posta sau curier, clientul suportand in acest caz pe langa costul tipariririi la imprimanta de 0,5 lei/pagina si costul transportului documentelor la destinatie.

Pentru certificarea si garantarea legalitatii intocmirii devizelor de lucrari si a situatiilor de plata, toate rapoartele intocmite sunt semnate si stampilate de mine in calitate de inginer constructor si Persoana Fizica Autorizata pentru intocmire devize.

 

Top