Info

legislatie_intocmire_devize Legislatie intocmire devize

La intocmirea unor devize de lucrari sau situatii de plata este necesara respectarea urmatorului cadru legislativ:

HG 28/2008 privind aprobare continut-cadru documentatie tehnico-economice aferenta investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare devize generale pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

Ordin 863/2008 pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotarârea Guvernului nr. 28/2008”;

OUG 34/2006, privind atribuire contracte de achizitie publica, contracte de concesiune de lucrari publice si contracte de concesiune de servicii;

HG 925 /2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

 – HG 1179/2002 privind aprobare structura devize generale si metodologie privind elaborare devize generale pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

Ordin 1014/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborare si prezentare oferta pentru achizitia publica de lucrari

HG 376/1994 privind metodologia de elaborare devize generale pentru obiective de investitii;

HG 449/1990 privind unele modificari si completari ale reglementarilor in vigoare, referitoare la intocmire devize in activitatea de investitii si reparatii;

recapitulatie_devizeCote recapitulatie pentru intocmire devize

In anul 2016 pentru intocmire devize  constructii sunt utilizate urmatoarele cote de recapitulatie:

– Contributii Asigurari Sociale (C.A.S.) angajator : 15,8% (Lege 123/2014)

– Contributii Asigurari de sanatate (F.A.S.): 5,2% (Lege 95/2006)

– Contributii la Bugetul Asigurarilor de Somaj datorata de angajator : 0,5% (Lege 6/2013)

– Contributii la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale : 0,25% (Lege 200/2006)

– Contributii la Fondul pentru Concedii si indemnizatii (FNUASS) : 0,85% (OUG 158/2005)

– Contributi pentru accidente de munca si boli profesionale : 0,224%- 0,463%, functie de clasa CAEN (HG 225/2013).

Cotele de risc in functie de clasa CAEN pentru principalele categorii de lucrari de constructii sunt urmatoarele:

Denumire activitate CAEN Clasa CAEN Cota risc
<%>
Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 4120 0,270
Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor 4211 0,251
Lucrari de constructii ale cailor ferate de suprafata si subterane 4212 0,325
Constructia de poduri si tuneluri 4213 0,463
Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide 4221 0,325
Constructii hidrotehnice 4291 0,334
Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a. 4299 0,224
Lucrari de demolare a constructiilor 4311 0,270
Lucrari de pregatire a terenului 4312 0,288

– Cheltuieli indirecte:  uzual intre 5% si 15% functie de categoria de lucrari de constructii;

– Profit:  uzual intre 3% si 7%;

– Organizare de santier:  uzual intre 1% si 10%, functie de particularitatile obiectivului de investitii;

Top